Văn bản
  • Số 911 UBND-VX3 V v triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
  • «Trở về
Số hiệu: 911/UBND-VX3
Ngày ban hành: 16/02/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 9