Văn bản
  • Số 445 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  • «Trở về
Số hiệu: 445/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/02/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 2