Văn bản
  • Số 339 UBND V.v tăng cường công tác theo dõi trường hợp F1 tại cơ sở cách ly tập trung tại nhà, khu dân cư và các trường hợp liên quan để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 339/UBND
Ngày ban hành: 06/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2