Văn bản
  • Số 340 UBND Về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
  • «Trở về
Số hiệu: 340/UBND
Ngày ban hành: 06/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6