Văn bản
  • Số 01 TB-UBND Thông báo lịch trực tết của tổ truy vết phòng chống dịch COVID-19 thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 01/TB-UBND
Ngày ban hành: 09/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2