Văn bản
  • Số 436 UBND V.v hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc theo quyết định 3986 QĐ- BYT và QĐ 3468 QĐ- HYT của Bộ Y tế
  • «Trở về
Số hiệu: 436/UBND
Ngày ban hành: 18/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6